Terms and Conditions

Vi vill skapa en bekvämare vardag för alla. Där du kan handla lokalt och få allt levererat direkt.
1. INLEDNING

1.1 Vänligen läs och granska dessa användarvillkor (“Villkoren”) noggrant innan du börjar använda tjänsten (”Tjänsten”) som tillhandahålls via webbplatsen sparrowhawk.se och mobilapplikationen Apotek365. Tjänsten drivs och tillhandahålls av oss, det svenska aktiebolaget Sparrowhawk Systems AB, org.nr. 559394-0454, [momsregistreringsnummer SE559394045401], Sehlstedtsgatan 9, 11528 Stockholm (“Sparrowhawk”, “vi”, “oss”, “vår”, “vårt”).
1.2 Du, fysisk som juridisk person, som använder, registrerar eller avser att registrera ett konto i Tjänsten, är en användare av densamma (“Användare”, “du”, “din”). Användare som söker att lägga en order kallas i det följande för ”Kunder” och användare som tillhandahåller sina varor och produkter via Tjänsten kallas i det följande för ”Butiker”. Med “Kunder” och “Butiker” avses både fysiska och juridiska personer som besöker eller använder Tjänsten.
1.3 Din åtkomst till och användning av Tjänsten är villkorad att du accepterar och efterlever Villkoren. Villkoren gäller för alla Besökare, Användare och andra som har åtkomst till eller använder Tjänsten och/eller någon annan tjänst som förmedlas genom Tjänsten. Genom att besöka eller använda Tjänsten godkänner du att du är bunden av Villkoren.
1.4 Om du inte accepterar Villkoren eller uppfyller någon bestämmelse i detta dokument har du inte rätt att använda Tjänsten.

2. OM TJÄNSTEN

2.1 Vi tillhandahåller en IT-plattform och tjänst för köp av livsmedel och dagligvaror varigenom Användare kan söka och köpa varor på plattformen samt för butiker att använda Tjänsten för att lägga upp och visa sina varor till försäljning. De ordrar som utförs med anledning av det avtal som sluts mellan Kunder och Butiker utgör ett “Uppdrag”.
2.2 Sparrowhawk.se förmedlar beställningar av livsmedel och dagligvaror från beställaren (nedan “kunder”) till den av kunden valda Butiken. Varje Butik har specifika öppettider.
2.3 Alla uppgifter om belopp, mått, vikt, beskrivningar, skick och/eller andra beteckningar som finns i Tjänsten är till för att identifiera varorna och tjänsten och utgör uppskattningar om inte annat anges. Sparrowhawk tar inte ansvar för uppgifter om produkter och/eller tjänster som tillhandahålls av andra Användare, Butiker eller tredje part via Tjänsten.
2.4 Sparrowhawk ansvarar för screening och verifiering av Butiker som använder och synliggörs på Tjänsten. Sparrowhawk erkänner och samtycker till att fungera i enlighet med Adyens (betalningsleverantör) lista över förbjudna och begränsade produkter och tjänster (“Prohibited and Restricted Products and Services List”) som finns på länken https://www.adyen.com/legal/list-restricted-prohibited

3. REGISTRERING OCH ANVÄNDARKONTO

3.1 Användare kan vara antingen en fysisk eller juridisk person. Du får bara registrera ett användarkonto och ditt användarkonto får endast användas av dig. För att registrera ditt konto som Runner eller Shopper (“Worker”) krävs det att du har rätt att arbeta i Sverige och har ett svenskt personnummer alternativt ett samordningsnummer.
3.2 Vid registrering måste Användare förse oss med åtminstone följande information: i) ett lösenord, ii) sin e-mailadress, iii) sitt fullständiga namn, iv) sitt telefonnummer, samt v) sina eventuella kortuppgifter för betalning. Runners och Shoppers måste även i vissa fall förse oss med sina bankuppgifter för utbetalningar.
3.3 Uppgifter som du försett oss med i enlighet med ovan ska vara uppdaterad, korrekt och fullständig. Du är ansvarig för att hålla din information uppdaterad och fullständig.
3.4 Du har rätt att när som helst sluta använda Tjänsten och att avsluta ditt användarkonto. Instruktioner för att avsluta användarkontot fås genom att kontakta oss på softwareservices@sparrowhawk.se.
3.5 Tjänsten förbehåller sig rätten att vid varje tidpunkt och efter eget fritt val neka fysiska och juridiska personer tillgång till hela eller delar av Tjänsten.

4. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

4.1 Du garanterar att du inte kommer använda Tjänsten för sådant ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller Villkoren. Du ansvarar för all aktivitet som sker inom ramen för ditt användande av Tjänsten. Vi ansvarar inte för obehörigas tillgång till Tjänsten som beror på din eller andra Användares oaktsamhet.
4.2 Viss användning och åtkomst till Tjänsten sker med användning av användaridentitet och lösenord. Vid sådan användning och åtkomst till Tjänsten är du ensamt ansvarig för all användning som sker under ditt användarnamn och lösenord. Om ditt användarnamn eller lösenord försvinner eller blir stulet, eller om du får anledning att tro att det har skett en obehörig åtkomst av ditt användarkonto, skall du omedelbart informera Tjänsten och ändra ditt lösenord. Du är ansvarig för all användning och alla transaktioner som sker med ditt användarnamn och lösenord intill dess Tjänsten tagit emot och bekräftat mottagande av ovan angivet meddelande.
4.3 För det fall vi finner att något som du lagt upp strider mot gällande lagstiftning eller på annat sätt kan medföra skada för oss eller tredje man, förbehåller vi oss rätten att radera detta och/eller stänga ditt användarkonto. Vi avgör ensidigt om så ska ske. Användare accepterar att andra Användare betygsätter denne genom Tjänsten.
4.4 Användare ansvarar ensamt för data, information, uppgifter, text, meddelanden och annat material som tillhandahålls från Användaren till Tjänsten (gemensamt “Användarinnehåll”) samt åtar sig att hålla Tjänsten skadelös avseende krav från tredje part som grundas på Tjänstens användning och/eller tillgängliggörande av Användarinnehåll. Genom att tillhandahålla, publicera och/eller visa Användarinnehåll för Tjänsten ger Användaren Tjänsten en global, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, reproducera, anpassa, distribuera och/eller publicera sådant innehåll i Tjänsten. Användaren ger dessutom Tjänsten en global, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda Användarinnehåll i sin marknadsföring. Tjänsten förbehåller sig rätten att efter egen bedömning neka att acceptera, publicera, visa, använda eller i övrigt tillgängliggöra Användarinnehåll. Tjänsten har dessutom rätt att utan föregående meddelande avlägsna allt Användarinnehåll som enligt Tjänstens bedömning bryter mot Villkoren, tillämpliga lagar, regler eller riktlinjer. Du är medveten om och accepterar härmed att eventuell förlitan på riktigheten i Användarinnehåll som tillhandahålls av andra Användare sker på egen risk och att Tjänsten uttryckligen friskriver sig från allt ansvar för Användarinnehåll.
4.5 Tjänsten förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande stänga av Användare som enligt Tjänstens bedömning missbrukar användaridentitet, lösenord och/eller Tjänsten.

5. ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN

5.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra, avbryta och/eller avsluta funktioner i Tjänsten vid varje given tidpunkt, inklusive, men inte begränsat till, funktionalitet, (ii) funktioner och (iii) tjänster, med eller utan förvarning. All ny funktionalitet, nya funktioner eller nya tjänster som lanseras i Tjänsten omfattas av Villkoren.
5.2 Vi åtar oss att vidta rimliga åtgärder för att hålla Tjänsten operativ och fungerande under sådana ändringar som beskrivits ovan. Du har alltid rätt att upphöra med användningen av Tjänsten om du inte accepterar ändringarna.

6. TJÄNSTENS TILLGÄNGLIGHET

6.1 Vår målsättning är att hålla Tjänsten tillgänglig alla dagar om året. Vi förbehåller oss dock rätten att vid uppdateringar och/eller underhåll stänga ned Tjänsten eller delar av Tjänsten. Vi ansvarar inte för eventuella störningar i tillgängligheten av Tjänsten som kan förekomma på grund av bristfällig internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet eller vid underhåll av Tjänsten. Se även ansvars-begränsningarna nedan i punkt 13.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

7.1 Tjänsten respekterar din personliga integritet. Vänligen se Tjänstens information om behandling av personuppgifter och information om cookies som förklarar dina rättigheter samt grunden för vår behandling av personuppgifter (inklusive “cookies”) som tillhandahålls eller samlas in via Tjänsten.

8. BETALNINGAR

8.1 Alla beställningar via appen Apotek365 är bindande. Alla priser som visas i appen Apotek365 är inklusive moms. Kunder betalar en fast kostnad för leverans. Ett redovisat och samlat kvitto och momsspecifikation erhålls vid alla specifika beställningar både för Produkter och transport.
8.2 Vi använder oss av en tredje parts elektronisk betalningslösning, i Adyen som i sin tur tillhandahåller Swish, VISA och Mastercard. För att kunna använda Tjänsten måste Användaren godkänna Adyens användarvillkor, vilket man gör i samband med registreringen.
8.3 Sparrowhawk verkar för att vara den första kontaktpunkten för Kunder och tar fullt ansvar för de transaktioner som görs på tjänsten. Detta inkluderar: återbetalningar, avbokningar och återbetalningar.
8.4 Du accepterar att vi inte ansvarar för någon som helst förlust i anledning av obehörig användning av betalkort, eller annan betalningsmetod, av en tredje part i samband med din användning av Tjänsten.